OFERTA

 

 • • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Urzędem Celnym oraz innymi instytucjami państwowymi
    np. ;SANEPID,  WIJHARS w zakresie dokumentacji niezbędnej do dokonania odprawy celnej,
 • • taryfikowanie towarów do pozycji taryfy celnej,
 • • zgłoszenia celne  w eksporcie i imporcie,
 • • sporządzanie zgłoszeń celnych do procedur gospodarczych (uszlachetnianie bierne ,uszlachetnianie czynne, odprawa   czasowa,
 • • przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwoleń na procedury gospodarcze,
 • • wypełnianie świadectw pochodzenia Certificate of Origin,
 • • wypełnianie świadectw przewozowych EUR1, ATR,
 • • potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów T2L,
 • • sporządzanie wniosków PG-K, PG-Z do rejestracji w systemie EORI,
 • • wypełnianie dokumentacji do rejestracji w systemie PDR, PDR/ Intrastat,
 • • wnioski o potwierdzenie wywozu , wywóz retrospektywny,
 • • przygotowywanie miesięcznych deklaracji Intrastat przy dostawach i nabyciach wewnątrzwspólnotowych,
 • • wypełnianie Karnetów TIR i sporządzanie zgłoszeń TIR NCTS,
 • • odprawy celne mienia osobistego należącego do osób fizycznych, przenoszących swoje miejsce zamieszkania
    z państwa trzeciego na obszar Wspólnoty (tzw. mienie przesiedlenia),
 • • przygotowywanie zgłoszeń do odpraw przesyłek  w urzędach celnych pocztowych.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług!